24 август

Душата разрешава.

Тялото работи.

Душата описва живота.

Тялото предава живота.

Душата живее живота на Истината съвършено.

Тялото живее живота на лъжата съзнателно и безрезервно.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 237
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.