13 септември

Религията ни казва какво е правилно и какво е грешно.

Духовността ни учи как да казваме правилното нещо и как да правим правилното нещо.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 257
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.