30 септември

Ако божествените ни решения не са приведени във Върховни действия, тогава животът ще остане обвързан със земята плен.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 274
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.