11 октомври

Когато съм изцяло посветен на светлината-знание, аз съм със съзерцателното и за съзерцателното.

Когато съм изцяло посветен на светлината-служене, аз съм с дейното и за дейното.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 285
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.