13 ноември

Когато едно занимание с медитация е пропуснато, дължината на настоящия стремеж намалява и разстоянието до бъдещото осъзнаване се увеличава.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 318
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.