28 декември

Човешкият живот е махало, което се люлее между решителността и колебанието.

Човешката душа е махало, което се люлее между разкриването и проявлението.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 363
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.