8 февруари

Миналата вечер се занимавах с Йога.

Довечера ще изживея душата си.

Утре вечер безусловното ми предаване на Божията върховна Воля ще бъде единствената ми Цел.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 39
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.