4 януари

Бог може да се скрие дори от Своето космическо Аз, но Той не може да се скрие от нас, защото ние сме Му по-скъпи от собственото Му Аз.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.