10 февруари

Няма какво да избираме между човешкото очакване и рязкото разочарование.

Няма какво да избираме между отглеждането на божествената Любов и Божието постоянно Осъществяване.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.