20 февруари

Да разграничиш между реалното и нереалното, между вечното и преходното, се нуждаеш от майчината естествена искреност и бащината обичайна проницателност.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.