22 февруари

Раждането на съзнанието е обединение.

Животът на съзнанието е многообразие.

Дарът на обединението е съвършенство.

Дарът на многообразието е осъществяване.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.