6 януари

За ученика посвещаването е първото изживяване на свободата, а за духовния Учител посвещаването е съзнателно приемане и изживяване на обвързването.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.