9 март

Капка вечерна роса: ето какво е твоят живот.

Започни да мислиш за Бог.

Когато нищо друго няма никакво значение за теб, о капчице роса, ти ще бъдеш преобразена и уголемена в Нектарния океан.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 69
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.