15 март

Стремеж не можеш да купиш.

Себеотрицание не можеш да продадеш.

В предговора към твоя стремеж е посланието на твоето себеотрицание.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 75
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.