19 март

Никога няма да намерим заместител на Божието Състрадание.

Никога няма да намерим нещо, което да е равностойно на нашето съзнателно предаване на Божията любяща Грижа.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 79
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.