24 март

Желанието не иска да открие Истината.

То само иска да притежава Истината.

Стремежът желае да открие Истината.

Той копнее и да бъде овладян и напътстван от Истината, само от Истината.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 84
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.