8 април

Бог се усмихва на търсещия, който обича света с толерантност и търпение.

Бог прегръща търсещия, който обича света с вътрешното си проникновение.

Бог живее победоносно с търсещия, който обича света с благодарност.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 99
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.