43.

Истинското насърчение
украсява сърцето ми.
Истинското насърчение ускорява
пътуването ми към небесата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.