44.

Чистото сърце
винаги живее
в лишено от подозрения
съседство с ума.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.