7

Мъглата и облаците в ума ми
не могат да скрият
слънчевия път на моето сърце.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 107
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.