10

Бог не може да не се стъписа,
когато чуе от мен,
че съм се провалил напълно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 110
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.