23

Мой Господи,
има ли някакъв единствен съвет,
който можеш да ми дадеш
и който незабавно ще ме просветли
и удовлетвори напълно?
„Да, дете Мое, имам.
Всеки миг се вслушвай
в шепота на твоето мечтаещо сърце
и никога не слушай
рева на твоя блуждаещ ум.“
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 123
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.