40

Моят ум е щастлив, защото
избира Божията Победа
пред победата на ума ми.

Моето сърце е щастливо, защото
избира Божиите Потребности
пред нуждите на сърцето ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 140
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.