46

Искрената готовност
и силният стремеж
обичат винаги да бъдат заедно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 146
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.