22

В духовния живот
няма почивка.
Или трябва да вървим напред,
или природата ще принуди
нашия лишен от стремеж живот
да се върне назад.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 172
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.