36

Всеки миг чувствай,
че имаш няколко нови имена:
жизнерадост, душевност, преданост,
близост и единство.
Тези имена ще удовлетворят Бог
далеч отвъд твоето въображение.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 186
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.