45

Всеки ден се старай да пееш
поне една песен на послушанието,
за да обичаш и радваш Бог
по Неговия собствен Начин.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 195
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.