26

Всеки ден преливащата ми от състрадание душа
храни моето изкачващо се към Небесата сърце
и заглушава ураганните ми въпроси.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.