27

Душата ми знае
номера на стаята на моя ум.
Тя идва в стаята на ума ми,
за да е от помощ,
но умът яростно отхвърля
безусловната помощ на душата.

Душата ми знае
номера на стаята на моето сърце.
Тя идва в стаята на сърцето ми,
за да е от помощ.

Сърцето ми не само приема
безусловната помощ,
но отправя в отговор
безспирни сълзи на благодарност.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.