42

Нека израствам в тишината
на Сърцето на Вечността.
Нека сияя върху Лика
на Безкрайността.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.