41

Какво правя аз?
Изследвам своите собствени
устремени, отдадени и благодарни същности.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.