11

Обещанието на моята душа
и удовлетворението на сърцето ми
вървят, крачат и бягат заедно
по един и същ път,
за да стигнат до Сърцето на Непознаваемото.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.