14

О, мой измъчен ум,
аз съм любящото сърце.
Твоите дни са преброени.
Душата ми пазител
бързо се приближава към моето любящо сърце.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 64
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.