20

Нека силата на молитвеното ми сърце
заглушава всеки ден
гласа на моя желаещ ум.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 70
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.