24

Божествено се гордея
с ума си,
защото той е безсънно покорен
на Бог.

Във висша степен се гордея
със сърцето си,
защото то е бездиханно благодарно
на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 74
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.