32

Докато душата ми е в това тяло,
аз трябва да се науча правилно
да обичам Бог, да служа на Бог
и да осъществявам Бог
тук на земята и там в Небесата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 82
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.