34

Истинската любов живее
в градината на живота.
Истинската преданост живее
в цветето на сърцето.
Истинското предаване живее
в благоуханието на душата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 84
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.