37

Всяка сутрин
моят състрадателен Господ Всевишен
ми казва все същото:
„Дете Мое, отглеждай стремеж,
вместо да трупаш желания.
Аз ще ти дам всичко, което имам
и което съм,
в избрания от Мен Час“.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 87
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.