46

Никога не е много късно да търсим новото.
Никога не е много късно да постигнем пълнота.
Това, от което се нуждаем,
са сълзите на готовност в сърцето
и усмивките на ентусиазма в ума.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 96
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.