48

Бог иска да опростя
историята на живота си,
Бог иска да пречистя
диханието на сърцето си
и Самият Бог иска
да прослави песента на душата ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 98
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.