10.

Искреност

Ако искаме да влезем в Стаята на Божието Сърце, тогава искреността е от първостепенно значение.