11.

Ентусиазъм

Ентусиазмът на ума има много кратък живот, но ентусиазмът на сърцето трае дълго, много, много дълго. Ентусиазмът е успех и напредък всеки миг.