43.

Искреност

  Най-трудният чужд език, 
който човечеството изучава.

Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gme 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.