47.

Предаване

  Минала, настояща, бъдеща
непобедимост.

Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gme 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.