5.

Концентрация

  Тежката авария 
на днешната умствена електроцентрала.

Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gme 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.