15.

Бог Майката цени
дори моите смътно желание.

Бог Бащата цени
моето желание
само когато то е последвано
от незабавна готовност.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmf 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.