46.

Когато отчаяно
и наистина се нуждая от нещо,
Бог Майката
ми го дава безусловно.

Когато отчаяно
и наистина се нуждая от нещо,
Бог Бащата
ми помага безусловно
да постигна това нещо сам.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmf 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.