53.

Когато съм пред
Бог Майката,
аз някак усещам,
че искреността на моя живот
е подложена на изпитание.

Когато съм пред
Бог Бащата,
аз някак чувствам,
че чистотата на моето сърце
е подложена на изпитание.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmf 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.