49.

Моят утринен стремеж
е най-хубавата ми
удовлетворяваща сърцето песен.
Шри Чинмой, Богът на ума, Шри Чинмой Център, 1989
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmn 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.