56.

Ти, който обичаш Бог,
как се осмеляваш да си представяш
бъдеще, изпълнено със страдания?
Шри Чинмой, Богът на ума, Шри Чинмой Център, 1989
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gmn 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.